Kamerové systémy

Chráňte seba a svoj majetok. Majte pocit bezpečnosti a zodpovednosti. Moderná doba a pokrok vo svete techniky priniesli dostupné technické zariadenia na ochranu majetku. Naša spoločnosť poskytuje technické služby na ochranu majetku a osôb.Kamerové systémy sú súčasťou vybavenia hotelov, supermarketov, priemyselných podnikov, športových zariadení a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť stráženie, monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí v reálnom čase alebo z archivácie. Kamerové systémy sú pripojené na digitálny záznamník alebo počítač. IP kamerové systémy pracujú v režime WEB servera. Sú pripojené do Vašej počítačovej siete alebo siete INTERNET. Možnosť prehliadania kamerového záznamu cez internet, alebo prezerania jeho stavu je veľmi pohodlná.

                                                                    
Dokážeme odborne posúdiť a následne navrhnúť optimálne riešenie, ktoré zabezpečí kritické priestory u zákazníka